Gravesøknader i Alta kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alta kommune

Graving i Alta kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alta.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/15 Alta vest blokk C Gravearbeid Vannveien PEDERSEN MASKIN AS 22.10.2019 24.12.2020
19/36 Utomhusarbeider Alta Omsorgssenter Gravearbeid Dr.Kvammes vei KÅRE K KRISTENSEN AS 18.11.2019 31.12.2020
20/26 Fritidstomt Tappeluft Gravearbeid Rivarbuktveien ARVID THOMASSEN GRAVESERVICE AS 18.05.2020 01.11.2020
20/36 P&A Eiendom AS Gravearbeid Lærer Rustens vei PARK & ANLEGG ALTA AS 11.05.2020 30.10.2020
20/147 Aronneskjosen industriområde Gravearbeid Humleveien ANLEGG NORD AS 06.07.2020 31.12.2020
20/151 Brønnveien Signal Fiber Gravearbeid Brønnveien SVEIN THOMASSEN AS 08.07.2020 30.10.2020
20/180 20037 Signal Gakori-bistro Gravearbeid Svaneveien, Kongsvikveien, Altaveien PARK & ANLEGG ALTA AS 10.08.2020 30.11.2020
20/189 VA Marienlund Gravearbeid Marienlund CSP AS 03.08.2020 31.12.2020
20/196 Kabelanlegg Store Korsnes Gravearbeid Korsnesveien CSP AS 19.08.2020 30.11.2020
20/222 Myggveien strømkabel - Alta Kraftlag Gravearbeid Myggveien SVEIN THOMASSEN AS 07.09.2020 30.10.2020
20/248 Utbedring vannledning Skiferveien Gravearbeid Skiferveien ALTA KOMMUNE 05.10.2020 23.12.2020
20/249 Mathisdalenbru Arbeidstillatelse Mathisdalen bru LG DRIFT AS 28.09.2020 31.12.2020
20/251 Coop Bossekop - Alta Kraftlag Gravearbeid Bossekopveien SVEIN THOMASSEN AS 05.10.2020 30.10.2020
20/252 Fiber Holmen Statnett Gravearbeid Holmen SVEIN THOMASSEN AS 05.10.2020 06.11.2020
20/260 Bekoskogen Alta Kraftlag Gravearbeid Bekoskogen SVEIN THOMASSEN AS 22.10.2020 20.11.2020
20/261 Storengveien - Alta Kraftlag Gravearbeid Storengveien SVEIN THOMASSEN AS 27.10.2020 27.11.2020