Gravesøknader i Alta kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alta kommune

Graving i Alta kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.alta.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/1 Tesla Gravearbeid Bossekoptorget CHRISTER SUNDSTRØM AS 25.01.2021 31.12.2021
21/3 Latharimoen Alta Kraftlag Gravearbeid Latharimoen SVEIN THOMASSEN AS 03.02.2021 03.03.2021
21/4 Stillaveien Arbeidstillatelse SECURITAS AS 15.02.2021 01.04.2021
21/5 Minkveien 3 Alta Kraftlag Gravearbeid Minkveien SVEIN THOMASSEN AS 15.02.2021 19.03.2021