Gravesøknader i Alta kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alta kommune

Graving i Alta kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alta.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/15 Alta vest blokk C Gravearbeid Vannveien PEDERSEN MASKIN AS 22.10.2019 24.12.2020
19/36 Utomhusarbeider Alta Omsorgssenter Gravearbeid Dr.Kvammes vei KÅRE K KRISTENSEN AS 18.11.2019 31.12.2020
20/147 Aronneskjosen industriområde Gravearbeid Humleveien ANLEGG NORD AS 06.07.2020 31.12.2020
20/180 20037 Signal Gakori-bistro Gravearbeid Kongsvikveien, Altaveien, Svaneveien PARK & ANLEGG ALTA AS 10.08.2020 30.11.2020
20/189 VA Marienlund Gravearbeid Marienlund CSP AS 03.08.2020 31.12.2020
20/196 Kabelanlegg Store Korsnes Gravearbeid Korsnesveien CSP AS 19.08.2020 30.11.2020
20/248 Utbedring vannledning Skiferveien Gravearbeid Skiferveien ALTA KOMMUNE 05.10.2020 23.12.2020
20/249 Mathisdalenbru Arbeidstillatelse Mathisdalen bru LG DRIFT AS 28.09.2020 31.12.2020
20/261 Storengveien - Alta Kraftlag Gravearbeid Storengveien SVEIN THOMASSEN AS 27.10.2020 27.11.2020
20/267 Aronnesveien Aronnes Signal Gravearbeid Aronnesveien SVEIN THOMASSEN AS 27.10.2020 27.11.2020
20/269 Holstsletta TAT Signal Gravearbeid Blokkebærveien SVEIN THOMASSEN AS 29.10.2020 27.11.2020
20/270 Vannledning Lineveien Gravearbeid Lineveien ALTA KOMMUNE 09.11.2020 29.01.2021
20/275 Aronnesveien del 2 Signal Gravearbeid Aronnesveien SVEIN THOMASSEN AS 04.11.2020 27.11.2020
20/280 Marienlund Gravearbeid Marienlund CSP AS 23.11.2020 18.12.2020