Gravesøknader i Alta kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alta kommune

Graving i Alta kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alta.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/8
Entreprenør PEDERSEN MASKIN AS
Start 14.10.2019
Slutt 20.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier hammarijordet 1 -7
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.10.2019
Tittel VVA Elvekanten
Byggherre
Organisasjon: BYGGMESTER GEIR SVENDSEN AS (orgnr.: 976160835)
Kontaktperson: Fredrik Svendsen (tlf.: 91763220)
Stedsansvarlig
Roger Mathisen (tlf.: 48141190)
Ansvarshavende
Espen Bredal Pedersen (tlf.: 99386511)