Gravesøknader i Alta kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alta kommune

Graving i Alta kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.alta.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/2
Entreprenør ANLEGG NORD AS
Start 13.02.202
Slutt 10.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Øytunveien 102 -124
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.01.2020
Tittel 19035 Boazo samisiida
Byggherre
Organisasjon: BOAZO SAMI SIIDA AS (orgnr.: 984501250)
Kontaktperson: Berit Anne Persdatter Sara Eira (tlf.: 97773811)